UTÖKADE RESTRIKTIONER KRING ANVÄNDANDE AV MILJÖFARLIGT KROM

22-Sep-2017

Krom används till vardags i en mängd tillämpningar för att öka den estetiska upplevelsen genom dekorativ förkromning eller få tekniska fördelar vid hård förkromning. Hexavalent krom, eller sexvärt krom som den ofta kallas, har väldigt lämpliga egenskaper för förkromning, men är även känt för att vara en hälso- och miljörisk. Ett beslut från EU som trädde i kraft den 21 september 2017 bidrar till att användning av hälsofarligt krom ska fasas ut. Enligt beslutet måste aktörer i Europa, och de som exporterar till Europa, ha tillstånd för sitt användande av sexvärt krom. Det här gäller dels dekorativ förkromning, och förstärkta restriktioner för användning vid hårdkromning.I och med EU:s beslut blir TiSurf ett aktuellt exempel för att visa upp ledande svensk teknik på allt från rymd och racing till mer vardagsnära tillämpningar. TiSurf är tre gånger hårdare än krom, mer motståndskraftig mot förslitningar, och har långt lägre friktion.

Läs mer på www.sentinabay.com

 

Drop us a line

Americas

NewSoTech Inc.

Indiana Office:

101 Foundry Drive, Suite 1200 West Lafayette, IN 47906

Washington Office:

44927 George Washington Blvd Suite 265 Ashburn, VA 20147

Phone: +1 571-349-0090

Europe

NewSoTech AB

Mora Office:

Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Phone: +46 250 141 00

MEA

Office open 2022.