Beviljat förstudie inom spetsteknik i programmet Produktion 2030

20-Oct-2017

Vi har tillsammans med Linköpings Universitet fått ett beviljat förstudie inom spetsteknik i programmet Produktion 2030. Lyckad förstudie leder vidare till ett utvecklingsprojekt på några miljoner.

Produktion 2030

KUNSKAP, SAMARBETEN & SPETSTEKNIK

Produktion2030 är ett strategiskt innovationsprogram med målet att förnya och stärka svensk industris konkurrenskraft. Genom innovativ kunskap, starka samarbeten och spetsteknik bidrar vi till att Sverige blir ett attraktivt produktionsland.

Artikelutdrag "Grattis till nya beviljade projekt!" på projektsidan Produktion 2030:

Nyhetslänk: http://produktion2030.se/grattis-till-nya-beviljade-projekt/

Under hösten startar flera nya projekt, både idé- och innovationsprojekt och testbäddsprojekt. Vi kommer inom kort publicera en kort beskrivning om respektive projekt, samt kontaktuppgifter till samtliga projektledare.

Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar

Rostfritt stål och andra legeringar och föreningar som innehåller krom används i en oöverskådlig omfattning. Utsläpp av krom och kromsyra i naturen är ett allvarligt miljöproblem, och vid svetsning och annan bearbetning av krommaterial bildas sexvalent krom som är starkt cancerframkallande och nyligen förbjudits i EU. För att komma till rätta med miljö- och hälsoriskerna och leva upp till de nya bestämmelserna söker industrin febrilt efter hållbara alternativ till krom i tillämpningar med mycket stora volymer. I det här projektet vill vi undersöka möjligheterna att ersätta hårdkrombeläggningar på stål i volymapplikationer med den svenska innovationen TiSurf, som är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med utomordentlig kemisk och mekanisk beständighet. TiSurf har bevisligen minst lika goda egenskaper som kromlegeringar och används i rymdfarkoster, motorsport och andra specialtillämpningar med höga prestandakrav. Tillgången på titan och kväve är i stort sett obegränsad och det finns inga misstankar om att det skulle kunna finnas hälso- och miljörisker med TiSurf. Förutsättningarna för att ersätta hårdkrom med TiSurf är således goda, men för att lyckas behöver framställningsprocesser anpassade för massproduktion utvecklas och skalas upp. I dag framställer den industriella projektdeltagaren NewSoTech TiSurf på massivt titan, men det finns goda idéer om hur titanbeläggningar med TiSurf skulle kunna framställas på stål och andra material i stora volymer. Materialexperter på Linköpings universitet, med stöd av NewSoTech och ledande svenska processexperter och kunder, utreder tekniska och marknadsmässiga förutsättningar för olika approacher för volymproduktion av TiSurf på exempelvis kolvstänger, axlar och rör.

Kontakt: Mikael Syväjärvi,msy@ifm.liu.se


 

 

Drop us a line

Americas

NewSoTech Inc.

Indiana Office:

101 Foundry Drive, Suite 1200 West Lafayette, IN 47906

Washington Office:

44927 George Washington Blvd Suite 265 Ashburn, VA 20147

Phone: +1 571-349-0090

Europe

NewSoTech AB

Mora Office:

Kyrkogatan 1, 792 30 Mora, Sweden

Phone: +46 250 141 00

MEA

Office open 2022.