top of page
Search

TISURF ÄR DEN STARKASTE METALHYBRIDEN PÅ MARKNADEN


TiSurf är den starkaste metalhybriden på marknaden som kostnadseffektivt kan skalas upp i en industriellprocess.


Den är lätt, stark och oerhört tålig även i de mest extrema miljöer samt har friktionsvärden som är långt bättre än någon metall.


TiSurf har testats och utvärderats i de mest extrema miljöer, bland annat inom rymdindustrin, off-shore industrin och F1 racing.


Kostnaden för att tillverka TiSurf har hittills varit hög. Med en förbättrad och uppskalad industriell process så är TiSurf ett ekonomiskt vettigt alternativ och tack vare sina unika egenskaper förmodligen den smartaste metalhybriden i nästa generations fordon såsom bilar, cyklar, flygplan och båtar etc. Även för produkter som befinner sig i extrema miljöer, t ex våg, vind och vattenkraft, annan energiproduktion, off-shore industrin eller rymdindustrin är TiSurf det självklara valet. TiSurf är ett bättre och grönare alternativ i många applikationer där man idag har miljöfarliga lösningar och lösningar som har en kortare livslängd än vad motsvarande TiSurf lösning erbjuder. Detta leder till att TiSurf kan förväntas vara en viktig komponent i framtidens gröna branscher såsom exempelvis energiproduktion som ofta sker under svåra förhållanden med ökade krav på hållbarhet och längre service intervaller.

För närvarande pågår en genomförbarhetsanalys och en planläggning för en industriell uppskalning av produktionen i Gävle-/Dala-området. Bland annat sker en kartläggning av befintliga resurser i regionen som kan ställas om för TiSurf produktion eller som kan fungera som länkar i en legoproduktion av TiSurf baserade produkter.

TiSurf kan förväntas vara en viktig komponent i framtidens gröna energiproduktion som ofta sker under svåra förhållanden med ökade krav på hållbarhet och längre service intervaller.

NewSoTech gör all utveckling av TiSurf i egen regi, i egna lokaler och egenutvecklade maskiner och produktionsprocesser.

13 views
bottom of page